ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการ    "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 

วิทยากรในการอบรม ศน.อภิชาติ  พรหมฝาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในการทำความสะอาดห้องเรียนในแต่ละชั้น
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ ๘๐ ปี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ ๘๐  ปี ทอด ณ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ ที่ ๑๔  เมษายน  พ ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2557 02:14 โดย นายไพฑูรย์ โคบุตรี
 • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ    นางสาวพรทิพย์  เค้าฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะครู นำเสนอผลงาน สถานศึกษายอดเย ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:14 โดย นายไพฑูรย์ โคบุตรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบแข่งขันได้
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 19:46 โดย โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ทัศนศึกษาที่สวนน้ำวิชิตชัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 21:31 โดย โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โครงการ สั่งฟ้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการเรียนรู้     นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นำโดย  อาจารย์จตุพล  ดวงจิต ออกค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการเรียนสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ตำบล คอนสวรรค ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2557 23:27 โดย นายไพฑูรย์ โคบุตรี
 • โรงเรียนธนาคารบ้านโนนโพธิื โรงเรียนธนาคารบ้านโนนโพธิ์ อำเภอตอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับรางวัล ดีเด่น  ระดับจังหวัด  สนับสนุน โดยธนาคารเพือการเกษตรและสหกร สาขา อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดช ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2556 00:47 โดย นายไพฑูรย์ โคบุตรี
 • โรงเรียนธนาคารบ้านโนนโพธิ์ โรงเรียนธนาคารบ้านโนนโพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2555  ปัจจุบันมีสมาชิก 101 คน ยอดเงินฝาก  158 ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2556 00:00 โดย นายไพฑูรย์ โคบุตรี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา